Българско сдружение лимфом (БСЛ)

Българско сдружение лимфом e организация с нестопанска цел, основана през 2006 година.

Сдружението е създадено в помощ и подкрепа на пациентите, засегнати от това заболяване и на техните близки.

Целите на БСЛ са:

  • защита на човешките права на пациентите с лимфом
  • осигуряване достъп до адекватно и своевременно медицинско обслужване
  • съдействие за осигуряване на медикаменти, диагностични средства и съвременни методи на лечение
  • физическа и емоционална стабилност на пациентите и на техните близки

От 2007 година Сдружението е член на Лимфомна Коалиция /Lymphoma Coalition/ – световна мрежа от лимфомни организации, а от 2010 година – на Национална Пациентска Организация, на която е и съучредител. През 2012 година сдружението е прието за член на Международния съюз за контрол на рака /Union International Cancer Control – UICC/.

Сдружението участва в международни форуми, като черпи опит от подобни организации от държави с традиции в подпомагането на пациентите.

Съдействаме за провеждането на организираните от Лимфомна Коалиция кампании за повишаване осведомеността за заболяването сред гражданите и медицинските специалисти.