Желаещите да получат безплатна психологическа помощ пациенти и техни близки,
могат да се обръщат към Александър Георгиев – аналитичен онкопсихотерапевт на адрес:

град София
ул. „Стефан Караджа“ 11А, ет. 2, ап. 5
тел. 0879815803
e-mail: martalex (at) abv (dot) bg