При рецидив на болестта изборът на схема за лечение зависи от обема на болестта, вида на предишното лечение и общото състояние на пациента. Обикновено при рецидив се използва комбинация от химиотерапия и/или имунотерапия.
Част от медикаментите използвани за лечението на рецидиви са:
*Alemtuzumab * Fludarabine * Chlorambucil * Rituximab * Ofatumumab * Bendamustine

Някои от комбинираните схеми на лечение са: *CVP (Cyclophosphamide; Vincristine; Prednisolone) * FR (Fludarabine; Rituximab) * FCR (Fludarabine; Cyclophosphamide; Rituximab) * R-CHOP ( Rituximab; Cyclophosphamide; Vincristine; Prednisolone) *BR (Bendamustin; Rituximab)

В процес на клинични изпитвания са редица медикаменти за лечение на рецидив на ХЛЛ: *ABT-263 *Flavopiridol *Oblimersen sodium * Lumiliximab * Lenalidomide