При мъжа инфертилитет се появява, когато тестисите спрат да произвеждат сперматозоиди. За момента запазването на фертилитета при мъжа е много по-лесно и ефективно, отколкото при жените. Това се получава, чрез замразяване на семенна течност в банка за сперма. Спермата по-късно може да се размрази и използва за вътреутробна инсеминация или инвитро оплождане. По-рядко при мъже с нисък брой на сперматозоиди може да се прибегне до тестикуларна екстракция на семенна течност (премахване на малка част тестикуларна тъкан). Екстрахираната семенна течност се замразява за по-късна употреба.
Мъже, загубили плодовитостта си веднага след започване на лечението, могат да я възстановят в бъдеще. Шансовете за това зависят от възрастта, дозата и продължителността на лечението.