Пациентите, страдащи от ХЛЛ, често искат да знаят всичко, което могат да научат за заболяването и лечението, за да могат да бъдат активни при вземането на решения за грижите за тях. Голяма част от хората са шокирани от факта, че имат рак. Нормално е да чувстваш голям физически и емоционален стрес след диагнозата. Някои хора са несигурни относно начина, по който следва да говорят с лекаря и комбинацията от стрес и несигурност ги карат да не знаят какво или как да попитат.
Важно е да се установи открит и честен диалог с лекаря и медицинската сестра относно диагнозата, предписаното лечение, как то би подействало, какви изследвания трябва да се направят, какви странични ефекти и усложнения могат да се очакват. По време на лечението си записвай въпросите, които ти идват на ум. Преди да се срещнеш с лекаря или лекуващата сестра, независимо дали е за първи път или в хода на лечението, се организирай и си приготви въпросите, които искаш да зададеш. Постави два или три по-важни за теб въпроса най-отгоре в листа, тъй като времето може да е ограничено и да не стигнете до края на списъка с въпроси. Освен това се погрижи и някой от лекуващия екип да прочете въпросите, защото той може да прецени и друг въпрос за „по-важен”.
Често близките до теб хора са загрижени за теб и искат информация. Поради нарастващите правила за поверителност, твоят лекар не бил дал информация на никого без твоето лично съгласие. За експедитивност е хубаво един член на семейството или твой близък да бъде твой представител пред лекарите относно твоето състояние, за което лекарят трябва да бъде уведомен.

ВЪПРОСИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ЛЕЧЕНИЕТО

 • КАКВА Е МОЯТА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА?
 • КАКЪВ Е СТАДИЯ НА ХЛЛ?
 • КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ ОПЦИИ? КОЕ СМЯТАТЕ ЗА ПОДХОДЯЩО ЗА МЕН? ЗАЩО?
 • КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ И СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО?
 • ЗА КАКВИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ТРЯБВА ДА СЛЕДЯ И ДА ВИ СЪОБЩЯ?
 • ИМА ЛИ КЪСНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАМ?
 • КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛЕЧЕНИЕТО?
 • КАКВИ СА ШАНСОВЕТЕ ЗА УСПЕХ?
 • КАК ЛЕЧЕНИЕТО ЩЕ ОКАЖЕ ВЛИЯНИЕ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО МИ?
 • ИМА ЛИ НОВИ ЛЕКАРСТВА В ПРОЦЕС НА ИЗПИТВАНЕ? ПОДХОДЯЩ ЛИ СЪМ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ?
 • ЩЕ ТРЯБВА ЛИ ДА ЗАПЛАТЯ ПРОВЕЖДАНОТО ЛЕЧЕНИЕ?