Общо състояние е термин използван да се опише състоянието на пациента и възможността му да има нормална активност и да се справя с ежедневните си задължения. Тези, които са в добро общо състояние, има по-голяма вероятност да се повлияят от лечението, в сравнение с тези, които са в по-лошо общо състояние (толкова болни, че през по-голямата част от денонощието са в леглото), защото последните по-трудно понасят химиотерапията. По дефиниция на Световната здравна организация Общото състояние (Performance status) се оценява с числа от 0 до 4 в зависимост от възможността на пациента да изпълнява ежедневните си задължения.