Съществуват няколко традиционно използвани от лекарите маркери, спомагащи да се определи кога да започне лечението и какъв да бъде неговия вид. Такива са:

  • Стадия по Rai
  • Време за удвояване на лимфоцитния брой (време по-малко от 3-6 месеца се свързва с неблагоприятна прогноза)
  • Типа на засягане на костния мозък.
  • Възрастта. Младите пациенти толерират по-агресивни схеми на химиотерапия, поради липса на други съпътстващи заболявания
  • Високите нива на β2MG се свързват с лоша прогноза
  • Брой циркулиращи пролимфоцити (клетки предшественици на лимфоцитите) в периферната кръв