В зависимост от клиничната оценка, лекарят решава кога да започне лечението. Стандарт при Стадий 0 е пациентът да остане под наблюдение. Когато пациентът участва в клинично изпитване е възможно да се започне лечение и при стадий 0.

Пациенти със среден риск (стадий 1 или 2) също могат да бъдат наблюдавани. Понякога при наличието на лоши прогностични белези (Zap-70(+); не мутирал IgVH; CD38(+); някои хромозомни аномалии) е възможно започване на терапията по-рано. Трябва да се отбележи, че за момента не съществуват данни за преимуществото на този подход. Провеждат се изпитвания, за да се потвърди дали ранното започване на терапия при пациенти с наличие на лоши прогностични белези е благоприятно. Пациенти във стадий 3 или 4 обикновено имат нужда от лечение.