Информационната кампания „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“ продължава вече втора година. Тя се организира от Българско Сдружение Лимфом, Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Тази година към нея се включиха и Национално сдружение на хората, страдащи от ХМЛ и Български лекарски съюз (БЛС). В рамките на кампанията бе направено социологическо проучване от агенция ЕСТАТ на тема „Злокачествените заболявания на кръвта – разпространение, нагласи и информираност на населението“.

  • 65,3% от анкетираните смятат злокачествените заболявания на кръвта за смъртоносни. Според 24,2% те са трайно инвалидизиращи, а едва 10,5% смятат, че те са лечими.
  • За 16% от анкетираните през последните години медицината е постигнала сериозен напредък в лечението на онкохематологичните заболявания. Според 31,2% напредъкът е малък, 28,4% са на мнение, че няма никакъв напредък, а 24,4% не могат да дадат отговор.
  • Симптомите на онкохематологичните заболявания не са ясни за населението. Единствено чувството на необяснима слабост/умора и нежеланата загуба на тегло се свързват с тази група заболявания от поне половината анкетирани. Тежки и същевременно показателни оплаквания като необяснимо кървене и поява на лилави петна по кожата се възприемат от под 30% от анкетираните за възможен знак за развитие на злокачествено заболяване на кръвта.

Партньорите в кампанията организираха прес-конференция, на която представиха факти, опровергаващи горните схващания, разясняващи постиженията на медицината в областта на онкохематологията и доказващи, че „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“.