Marieta Stoineva


В нашата кампания „Иновация за живот“, имаща за цел да покаже, че животът със злокачствени заболявания на кръвта е възможен, ни подкрепиха радиоводещата Милена Златкова и музикантът Васко Кръпката.
Слънчевата радио водеща Milena Zlatkova застана зад кампанията. Тя изрази подкрепата си към борещите се със злокачествени заболявания на кръвта като участва в специална фотосесия заедно с Marieta Stoineva, която преди 10 години е диагностицирана с Ходжкинов лимфом. Днес тя е в ремисия и е щастлива майка на 4-годишно момиченце.

#ИновацияЗаЖивот, #животътЕвкръвтами,

https://www.facebook.com/InovatsiaZaJivot/photos/a.500368253733021/563706034065909/?type=3&theater

Легендарният музикант Васко Кръпката / Vasko The Patch застана зад кампанията. Той изрази подкрепата си към борещите се със злокачествени заболявания на кръвта като участва в специална фотосесия заедно с Martin Monov, който през 2012 г. е диагностициран с болестта на Ходжкин. Днес Мартин е в ремисия.

https://www.facebook.com/InovatsiaZaJivot/photos/a.500368253733021/563240204112492/?type=3&theater