СВЕТОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ЛИМФОМА

Какво представлява световният информационен ден за лимфома.
Световният информационен ден за лимфома се провежда на 15ти септември всяка година. Това е ден посветен на повишаване информираността за рака на лимфната система – лимфом. Инициативата е организирана от Лимфомна Коалиция – неправителствена организация, представляваща световна мрежа от 66 организации на пациенти с лимфом от 44 страни по целия свят.
Провежда се от 2004 година насам. Продължава да бъде платформа на лекари, сестри, пациентски организации, пациенти и техните семейства, където да споделят важни знания за лимфома, неговите признаци и симптоми, и начина, по който засяга живота на милиони хора по света.

Защо има световен информационен ден за лимфома.
Повече от един милион души в света живеят с лимфом и почти 1000 биват диагностицирани с този тип рак всеки ден. Не съществува скрининг тест и заболеваемостта и смъртността не намаляват. И въпреки това продължава да е налице недостатъчна информираност относно този все по-широко разпространен тип рак – лимфомът понастоящем е петият по разпространение рак в света.
По-добрата информираност ще даде възможност на пациентите и техните семейства да изискват специализирано лечение и грижи от квалифицирани лекари, както и да имат достъп до най-съвременната информация, подкрепа и лечение, като по този начин постигнат най-добрите възможни резултати.
Световният информационен ден за лимфома осигурява платформа на отделните държави за справяне с местни проблеми, като например достъп до най-ефективните лечения или промяна на разбирането за начина, по който се проявяват специфичните характеристики на повече от 60 подтипа лимфоми.

Световен информационен ден за лимфома 2016: Знай своя подтип.
Фокусът на Световният информационен ден за лимфома за 2016 година е насочен към познаването на собствения подтип лимфом. Днес знаем за лимфомите повече от всякога. Преди смятахме, че съществуват само няколко болести класифицирани като Ходжкинов или Неходжкинов лимфом. Сега сме наясно със съществуването на повече от 60 подтипа лимфоми.
Въпреки това според Световното пациентско проучване на Лимфомна Коалиция за 2016 година, един на всеки четирима пациенти не е бил наясно със своя подтип лимфом в момента на първоначалното диагностициране и почти половината не са разбрали характеристиките му. Без подобно разбиране обаче, пациентите няма как да са наясно със своята специфична диагноза и не биха могли да намерят информация за заболяването си или да вземат информирани решения относно предлаганото лечение или подкрепа. Много от тези 60 % от пациентите, които правят онлайн проучване за болестта си, не знаят за какъв подтип лимфом да търсят информация и има опасност да получат неточна такава.

Ето защо знанието за собствения подтип е толкова важно и Българско Сдружение Лимфом и Лимфомна Коалиция съсредоточават своите усилия в промяна на начина, по който възприемаме лимфомите.
Посвещаваме Световният информационен ден за лимфома за 2016 година на кампанията „Знай своя подтип”:
- За да въоръжим пациентите с необходимите знания за техния подтип и да получат най-доброто лечение и специфични услуги за подкрепа
-За да насърчим докладването на съответния подтип – акуратното му определяне ще даде по-добро разбиране за незадоволените нужди на пациента
- За да спрем използването на категорията Неходжкинов лимфом, а да специфицираме съответния подтип лимфом. Промяна в системата на именуване и изброяване на подтиповете лимфоми би се отразила благоприятно на пациентите и здравните системи.