Библиотека
Емоционално въздействие при лимфом  
НЕХОДЖКИНОВИ ЛИМФОМИ Наръчник на пациента и неговите близки
Адаптиран хранителен наръчник Patient stories
БСЛ
Посетете ни във
Facebook
Иновация за живот
42738783_554190965017416_7441515853796868096_o 42738757_554217538348092_4025419516484780032_o 42730866_554217411681438_3669205047897489408_o 42720585_554190705017442_4619057745675419648_o 42689802_554190595017453_6104606797862010880_o 42687386_554190368350809_6648157526468591616_o 42674319_554190695017443_5262283244904120320_o 42668552_554191321684047_261668112254894080_o 42660433_554220281681151_7154607520118472704_o

ВИДОВЕ МИЕЛОМ

ВИДОВЕ МИЕЛОМ

Съществуват различни типове и подтипове миелом в зависимост от типа на имуноглобулина (белтъка) произвеждан от миеломните клетки. Различните имуноглобулини имат различна роля в организма. Всеки имуноглобулин е изграден от две тежки и две леки вериги. Съществуват пет типа тежки вериги: G, A, D, E и M и два вида леки вериги капа (kappa,κ) и ламбда (lambda, λ); Типизирането на миелома въз основа на тест наречен имуноелектрофореза или имунофиксация (ИЕФ; ЕФ) идентифицира както вида на тежките, така и на леките вериги. Около 65% от миеломите са IgG κ или λ; Следващият по честота вид е IgA. IgM, IgD и IgE миеломите са по-редки.
Приблизително 30% от пациентите произвеждат леки вериги в урината и тежки вериги в кръвта. При около 10% от пациентите миеломните клетки произвеждат само леки вериги. Тогава миеломът се нарича тип „Bence-Jones”. Рядко (~1-2% от пациентите) миеломните клетки произвеждат малко или не произвеждат моноклонален протеин. Тогава болестта се нарича „Несекретиращ миелом”. Но дори и в тези случаи чувствителните тестове доказват минимално количество леки вериги в серума на пациентите.
Типове миелом

тип тежка верига * тип лека верига тип миелом
IgG (имуноглобулин G) kappa (κ) или lambda (λ) Мултиплен миелом тип IgG, κ/λ
IgA (имуноглобулин A) kappa (κ) или lambda (λ) Мултиплен миелом тип IgA, κ/λ
  • Редки типове са IgD, IgE, IgM
  • Тип IgM обикновено се разглежда отделно като Болест на Валденстрьом (Morbus Waldenström);

Отделните типове миелом понякога имат характерно протичане. IgG миелом е най-често срещаният тип. IgA понякога протича със засягане на некостни структури. IgD е възможно да протича като плазмоклетъчна левкемия и често протича с бъбречно засягане. Лековерижната болест или тип Bence-Jones на-често засяга бъбреците и води до отлагане на леки вериги в бъбречните тубули или нерви и други органи. В зависимост от характеристиката на отлаганите леки вериги, състоянието се нарича амилоидоза. Миелом тип IgM или Болест на Валденстрьом често протича с нарушения във вискозитета (течливостта) на кръвта поради голямата молекула на протеина, както и с органомегалия или поява на лимфни възли (по типа на Неходжкинов лимфом, виж там).